VÍT BẮN TÔN INOX DIN 7504 K / ISO 15480

Chú thích:

l – chiều dài của vít
d – đường kính danh nghĩa của ren
e – đường kính của đường tròn ngoại tiếp (không nhỏ hơn)
s – cỡ lục giác

Vật liệu sản xuất:
Thép không gỉ: Inox 410, Inox 304, Inox 316

Bảng theo ISO 15480:

kích thước tính bằng mm
Đường kính d ST3,5 (ST3,9) ST4,2 ST4,8 ST5,5 ST6,3
c tối thiểu 0,6 0,6 0,9 0,9 1 1
dc tối đa 8,3 8,3 8,8 10,5 11 13,2
tối thiểu 7,6 7,6 8,2 9,8 10 12,2
f xấp xỉ 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
e tối thiểu 5,96 5,96 7,59 8,71 8,71 10,95
k tối đa 3,45 3,45 4,25 4,45 5,45 6,45
tối thiểu 3,2 3,2 4 4,15 5,15 6,15
tối thiểu 1,55 1,55 1,9 2 2,7 3,3
r tối đa 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
S danh nghĩa = tối đa. 5,5 5,5 7 số 8 số 8 10
tối thiểu 5,32 5,32 6,78 7,78 7,78 9,78
t tối thiểu 1 1 1,2 1,4 1,6 1,8
tối đa 1,4 1,4 1,6 1,8 2 2,2
Phạm vi khoan từ 0,7 0,7 1,75 1,75 1,75 2
đến 2,25 2,4 3 4,4 5,25 6
dp tối đa 2,8 3,1 3,6 4,1 4,8 5,8
l lg
Trên danh nghĩa tối thiểu tối đa tối thiểu
9,5 8,75 10,25 2,85
13 12,1 13,9 6,2 5,8 4,3 4,7
16 15,1 16,9 9,2 8,8 7,3 5,8 5
19 18 20 12,1 11,7 10,3 8,7 số 8 7
22 21 23 15,1 14,7 13,3 11,7 11 10
25 24 26 18,1 17,7 16,3 14,7 14 13
32 30,75 33,25 24,5 23 21,5 21 20
38 36,75 39,25 30,5 29 27,5 27 26
45 43,75 46,25 34,5 34 33
50 48,75 51,25 39,5 39 38

Lưu ý: Tất cả thông tin được cung cấp trên trang web này được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “thường được sử dụng trong sản xuất” và bạn đồng ý rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng thông tin đó. Trang web này không bảo đảm và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về tính chính xác hoặc tính hoàn chỉnh của thông tin và tài liệu có trong trang web này. Trong bất kỳ trường hợp nào, trang web sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, chi phí, chi phí hoặc nghĩa vụ nào (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào do mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh hoặc mất thông tin ) dẫn đến hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ngôn ngữ khác / Language Change »
Contact Me on Zalo
0917 014 816