BU LÔNG INOX REN LỬNG TIÊU CHUẨN DIN 931, ISO 4014

Chú thích:

l – chiều dài của bu lông

Vật liệu sản xuất:
Thép không gỉ: Inox 201, Inox 304, Inox 316, Inox 316L, Inox 310, Inox 310S

Bảng theo DIN 931, ISO 4014:

kích thước tính bằng mm
Kích thước bu lông có đầu chìm cổ vuông GOST 7786-81
P 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5
D 9 11 14 18 23 28 35
k 4 5 6 số 8 10 12 15
V 5 6 số 8 10 12 16 20
b l≤120 16 18 22 26 30 38 46
l> 120 32 36 44 52
l d
M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
20 +
25 + + + +
30 + + + + +
35 + + + + +
40 + + + + + +
45 + + + + + +
50 + + + + + + +
55 + + + + + + +
60 + + + + + + +
65 + + + + + + +
70 + + + + + + +
75 + + + + + + +
80 + + + + + + +
90 + + + + + +
100 + + + + +
110 + + + +
120 + + + +
130 + + + +
140 + + + +
150 + + + +
160 + + +
170 + + +
180 + + +
190 + + +
200 + + +

DIN 931

Kích thước và đặc điểm của bu lông inox ren lửng DIN 931
D M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18
P 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5
K 2 2,8 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5
C tối thiểu 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2
tối đa 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8
R 0,1 0,2 0,2 0,25 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6
S DIN 931 5,5 7 số 8 10 13 17 19 22 24 27
ISO 4014 16 18 21
e DIN 931 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14
ISO 4014 17,77 20,03 23,36
B (L≤125) 12 14 16 18 22 26 30 34 38 42
B (125 <L≤200) 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48
B (L> 200) 45 49 53 57 61
D M20 M22 M24 M27 M30 M36 M42 M48 M56 M64
P 2,5 2,5 3 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
K 12,5 14 15 17 18,7 22,5 26 30 35 40
C tối thiểu 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
tối đa 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1
R 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1,2 1,6 2 2
S DIN 931 30 32 36 41 46 55 65 75 85 95
ISO 4014 34
e DIN 931 33,53 38,85 39,98 45,2 50,85 60,79 71,3 82,6 93,56 104,9
ISO 4014 37,72
B (L≤125) 46 50 54 60 66
B (125 <L≤200) 52 56 60 66 72 84 96 108
B (L> 200) 65 69 73 79 85 97 109 121 137 153

Lưu ý: Tất cả thông tin được cung cấp trên trang web này được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “thường được sử dụng trong sản xuất” và bạn đồng ý rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng thông tin đó. Trang web này không bảo đảm và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về tính chính xác hoặc tính hoàn chỉnh của thông tin và tài liệu có trong trang web này. Trong bất kỳ trường hợp nào, trang web sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, chi phí, chi phí hoặc nghĩa vụ nào (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào do mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh hoặc mất thông tin ) dẫn đến hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ngôn ngữ khác / Language Change »
Contact Me on Zalo
0917 014 816